fbpx

KONKURS!!! KWIATY MAJĄ MOC!

Dodano: adminn

BAW SIĘ FOTOGRAFIĄ Z KWIATAMI I WYGRYWAJ !

1. Zrób zdjęcie pt „Kwiaty mają moc”

2. Opublikuj na swoim koncie Facebook lub Instagram.

3. Podaj w treści swoich postów tagi “#cudookwiaty”, “@cudoo.kwiaty”

4. Obserwuj nas na Facebook lub Instagram

5. Wygrywaj nagrody ; Voucher Prezent Marzeń dla Dwojga i CUDOO Bukiet

6. Regulamin i wyniki konkursu, sprawdź na naszym FCBloog

 

Regulamin konkursu „KWIATY MAJA MOC”

I. Organizator i warunki uczestnictwa

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „KWIATY MAJA MOC” (dalej zwanego “Konkursem”) jest CUDOO* dalej zwana: “Organizatorem”.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z portalem Facebook.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej: “Regulaminem” na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne: – z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu
 5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

II.Czynności do wykonania przez uczestnika

Uczestnik powinien:

 • Wykonać zdjęcie w temacie „Kwiaty mają moc”
 • Zdjęcie powinien opublikować na swoim koncie Facebook lub Instagram
 • Zaobserwuj nas na Facebook lub Instagram
 • Zdjęcie powinno być opublikowane wraz z podaniem w treści tagów “#cudookwiaty”, “@cudoo.kwiaty”, które będzie podlinkowane w przypadku:
  Instagrama do https://www.instagram.com/cudoo.kwiaty/
  Facebooka do https://www.facebook.com/cudoo.kwiaty/

III. Pozostałe zasady

 1. Czas trwania Konkursu obejmuje publikacje wykonane w okresie od01.10.2019r. do 30.10.2019r.
 2. Przesłane zdjęcie nie może łamać praw autorskich lub innych przepisów prawnych oraz naruszać zasad dobrych obyczajów: zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe.
 3. Zespół jury z serwisu CUDOO.PL dokona wyboru 1 najciekawszej fotografii.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami we wspólnym pożyciu albo związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.
 5. Nagrodą dla autora wybranej odpowiedzi jest bukiet kwiatów CUDOO i Zestaw prezentowy PREZENTU MARZEŃ Dla Dwojga to pakiet wielu wyjątkowych przeżyć dla dwóch osób.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 04.11.2019 roku na stronie serwisu cudoo.pl w zakładce FC BLOG.
 7. O przyznaniu Nagrody nagrodzony Uczestnik zostanie dodatkowo poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika na stronie z listą zwycięzców, o którym mowa we wcześniejszym punkcie.
 9. Nagroda, o której mowa w ust.7 niniejszego paragrafu, nie podlega wymianie na gotówkę.

IV. Odbiór nagród

 1. Bukiet CUDOO kwiatów wraz z zestawem Dla Dwojga Prezentu Marzeń zostanie wysłany Zwycięzcy na wybraną i potwierdzoną przez Organizatora dowolną datę w 2019 roku. Warunkiem koniecznym jest podanie adresu do wysyłki Nagrody po rozstrzygnięciu wyników konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody. Jeśli przesyłka z przyczyn niezależnych od organizatora (podanie błędnego adresu, nie odebranie paczki przez adresata) zostanie zwrócona, Organizator nie będzie jej próbował ponownie dostarczyć.

V. Dane Osobowe

 1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu: (i) realizacji Konkursu, (ii) wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu, (iii) odbioru nagród, (iv) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie, (v) wysyłania e-mailem informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora, pod adresem cudoo.pl
 2. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Konkursu.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację zgłoszonych w Konkursie fotografii w serwisach internetowych lub/i profilu Facebook należących do Organizatora i nie będą z tego tytułu zgłaszać roszczeń finansowych w stosunku do Organizatora.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć, które posługują się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Organizatora lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CUDOO Magdalena Niski, przy ul. Polna 157B; 24-103 ŻYRZYN

0
0

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać