fbpx

KONKURS “…TYLKO SKOCZĘ PO KWIATY”

Dodano: adminn

…TYLKO SKOCZĘ PO KWIATY

Konkurs !!!
…..TYLKO SKOCZĘ PO KWIATY💐

Do wygrania voucher Prezent Marzeń @prezentmarzen – Dream Jump i bukiet CUDOO🌸
Oznacz osobę która powinna Ci kupić kwiaty / lub której Ty planujesz kupić kwiaty😁
Koniecznie dopisz z jakiej okazji🌸

Najlepszy opis wygrywa 🏆🥇🎁💐

Chcesz być na bieżąco polub/zaobserwuj CUDOO – na Mikołajki🎅 planujemy z @prezentmarzen kolejny konkurs;-)

Podziel się dobrymi wiadomościami, będzie nam miło jak udostępnisz post konkursowy!

 

 

Regulamin konkursu „…..TYLKO SKOCZĘ PO KWIATY💐

I. Organizator i warunki uczestnictwa

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „…..TYLKO SKOCZĘ PO KWIATY💐(dalej zwanego “Konkursem”) jest CUDOO* dalej zwana: “Organizatorem”.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z portalem Facebook.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej: “Regulaminem” na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne: – z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu
 5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

II.Czynności do wykonania przez uczestnika

Uczestnik powinien:

w komentarzu

 • Oznaczyć osobę która powinna Ci kupić kwiaty / lub której Ty planujesz kupić kwiaty
 • opisać – dlaczego okazja/powód

III. Pozostałe zasady

 1. Czas trwania Konkursu obejmuje publikacje wykonane w okresie od015.11.2019r. do 29.11.2019r.
 2. Przesłane opis nie może naruszać przepisów prawnych oraz zasad dobrych obyczajów: zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe.
 3. Zespół jury z serwisu CUDOO.PL dokona wyboru 1 najciekwszego opisu
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami we wspólnym pożyciu albo związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.
 5. Nagrodą dla autora wybranej odpowiedzi jest bukiet kwiatów CUDOO i Voucher PREZENTU MARZEŃ DREAM JUMP
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 29.11.2019 roku na stronie serwisu cudoo.pl w zakładce FC BLOG.
 7. O przyznaniu Nagrody nagrodzony Uczestnik zostanie dodatkowo poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika na stronie z listą zwycięzców, o którym mowa we wcześniejszym punkcie.
 9. Nagroda, o której mowa w ust.7 niniejszego paragrafu, nie podlega wymianie na gotówkę.

IV. Odbiór nagród

 1. Bukiet CUDOO kwiatów wraz z vocherem Prezentu Marzeń DREAM JUMP zostanie wysłany Zwycięzcy na wybraną i potwierdzoną przez Organizatora dowolną datę w 2019 roku. Warunkiem koniecznym jest podanie adresu do wysyłki Nagrody po rozstrzygnięciu wyników konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody. Jeśli przesyłka z przyczyn niezależnych od organizatora (podanie błędnego adresu, nie odebranie paczki przez adresata) zostanie zwrócona, Organizator nie będzie jej próbował ponownie dostarczyć.

V. Dane Osobowe

 1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu: (i) realizacji Konkursu, (ii) wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu, (iii) odbioru nagród, (iv) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie, (v) wysyłania e-mailem informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora, pod adresem cudoo.pl
 2. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich w utworach przesłanych przez uczestników Konkursu.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację zgłoszonych w Konkursie fotografii w serwisach internetowych lub/i profilu Facebook należących do Organizatora i nie będą z tego tytułu zgłaszać roszczeń finansowych w stosunku do Organizatora.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć, które posługują się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Organizatora lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania.

 

 

 

 

0
0

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać